Kategória

Nezatriedené

Kategória
Každý človek je individuálna osobnosť, s iným súborom vlastností. Bolo by naivné myslieť si, že niekto má len svoje silné stránky a nemá žiadne slabosti. Tak, ako sme každý dostali do vienka výbavu v podobe silných stránok, dostali sme aj tie slabšie. Dobrou správou je, že s oboma sa dá pracovať, podporovať ich alebo sa snažiť o ich potlačenie.
Uvažujete nad jednorázovou alebo dlhodobou investíciou voľných finančných prostriedkov? Investovanie predstavuje výbornú možnosť, ako rozvíjať svoje financie, no netreba zabúdať na fakt, že so sebou nesie aj značné riziká. Viete, ako investovať peniaze tak, aby ste maximálne eliminovali možné riziká?