Ak sa chystáte zrušiť živnosť, pripravte si čas a trpezlivosť. Hoci to zvládnete rýchlejšie ako v minulosti, nebude to na počkanie.

Pri rušení živnosti na vás čaká vybavovanie na viacerých úradoch. Niektoré si informácie prepošlú samé, iným to budete musieť duplicitne oznámiť.

Odbor živnostenského podnikania

Tento úrad je prvé miesto, kam treba svoje rozhodnutie o ukončení živnosti oznámiť. To môžete urobiť dvoma spôsobmi. Buď osobne na mieste príslušného okresného úradu (odbor živnostenského podnikania). Stačí vám občiansky preukaz a správne vyplniť papierový formulár. Na počkanie potom dostanete „Potvrdenie o ukončení podnikania“.

V prípade druhej možnosti môžete zrušiť živnosť elektronicky prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Potrebujete však mať elektronický občiansky preukaz a zriadený elektronický prístup. Na zrušenie živnosti existuje formulár „oznámenie o ukončení podnikania“. Záleží len na vás, ktorú z možností si vyberiete nakoľko obe sú bezplatné.

Pri vypĺňaní formulára si treba dať pozor na dátum. Ak ho nevyplníte, živnosť zaniká na ďalší deň od doručenia žiadosti.

Daňový úrad

Hoci jednotné kontaktné miesto pošle informáciu o vašej zrušení živnosti na daňový úrad, aj tak vám vyplýva povinnosť do 30 dní požiadať o zrušenie registrácie na daň z príjmov. V prípade, že ste platca DPH, je potrebné požiadať aj zrušenie tejto položky.

Zároveň treba vrátiť osvedčenie o registrácii. Pri DIČ je to 15 dní, pri DPH je to o päť dní menej. Daňový úrad pošle poštou vyrozumenie o zrušení živnosti v prípade platenia DPH.

Zdravotná poisťovňa

Potvrdenie o zrušení živnosti pošle živnostenský úrad aj do zdravotnej poisťovne, preto jej netreba posielať nič. Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne na vás preberá štát (v prípade stavu nezamestnanosti), nový zamestnávateľ alebo sa z vás stane samoplatca.

Sociálna poisťovňa

Povinnosť platiť do sociálnej poisťovne zaniká ku dňu ukončenia živnosti. Do tejto inštitúcie nemusíte posielať žiadne potvrdenie ani nie je potrebné ich akokoľvek kontaktovať. O všetko by sa mali postarať úrady medzi sebou.

Na čo nezabudnúť pri rušení živnosti

Pri rušení živnosti je potrebné ustriehnuť hneď niekoľko vecí. Okrem vyššie spomenutých úradov je potrebné riadne odovzdať daňové priznanie. Napríklad riadnu účtovnú závierku robí živnostník vo chvíli, ak je živnosť zrušená k poslednému dňu účtovného obdobia Ďalej sa odporúča ukončiť živnosť vždy ku koncu mesiaca. Vyhnete sa tak problémom s doplácaním poistenia.

Živnosť môže zaniknúť aj bez žiadosti

Štát eviduje iné možnosti ako ukončiť živnosť aj mimo žiadosti samotného živnostníka. Ide napríklad o situáciu, kedy dôjde k úmrtiu osoby prevádzkujúcej danú živnosť a zosnulí príbuzní nechcú alebo nemôžu v podnikaní pokračovať. Živnosť môže zaniknúť aj v prípade zániku právnickej osoby (transformácia, zlúčenie a pod.), keď bola živnosť vystavená na dobu určitú alebo o tom rozhodne živnostenský úrad.