Sangvinik. Osoba, ktorá je vidieť všade, kam príde. Prakticky sa v spoločnosti nedá prehliadnuť. Akú sú však jeho ďalšie vlastnosti a aký z neho bude zamestnanec?

Na začiatok krátke opakovanie školského učiva. Rozdelenie ľudí podľa temperamentov na sangvinika, flegmatika, cholerika a melancholika vychádza od antického lekára Galéna. Ten sa inšpiroval svojim predchodcom Hippokratom, ktorý vytvoril teóriu o štyroch tekutinách ovplyvňujúcich ľudské zdravie. U každej s osobností mala jedna z tekutín prevládať a tým ovplyvňovať jeho charakter:

 • Sangvinik – krv
 • Flegmatik – hlien
 • Cholerik – žlč
 • Melancholik – čierna žlč

Sangvinik – základná charakteristika 

Sangvinik patrí medzi spomínanými temperamentmi do oblasti stabilnej a extrovertnej. Ide teda o osobu stálu, ktorá je rada stredobodom pozornosti. Sangvinik je veľmi otvorený, vrúcny a má rád pozornosť. Vďaka svojej optimistickej povahe a priateľskému prístupu si rýchlo a ľahko vytvára nové priateľstvá a dôveru ostatných.

Medzi ďalšie vlastnosti sangvinika patrí schopnosť premeniť každú prácu na zábavu. Keďže je veľmi aktívny, má v živote veľa vzrušenia a zážitkov, ktoré opäť používa pri bavení spoločnosti. Na rozprávanie týchto príbehov využíva svoj vrodený zmysel pre dramatickosť. Sangvinikovi nie je cudzí ani prirodzený fyzický kontakt s ostatnými. Má rád dotyky, objatia a pohladenia.

Sangvinik býva zvedavý a rád odhaľuje tajomstvá. Zároveň je tvorivý a neustále produkuje nové vzrušujúce nápady. Vďaka tejto tvorivej energii a nadšeniu dokáže strhnúť so sebou ostatných.

Nemôžeme však zabudnúť ani na záporné stránky. Sangvinik len málokedy dotiahne veci do konca. Ako rýchlo sa dokáže nadchnúť, ešte rýchlejšie z neho nadšenie vyprchá. Nedokáže si tiež priznať, že by mal nejaké negatívne vlastnosti. V snahe byť centrom pozornosti niekedy až príliš veľa rozpráva a často preháňa.

Je egocentrický, málo vnímavý k ostatným a rád skáče druhým do reči. Nevie počúvať a preto si zle pamätá mená. Ako priateľ je zábudlivý a nestály. Pri svojom náhlom konaní je nerozvážny a neuvedomuje si dôsledky svojho konania.

Sangvinik a výber profesie

Pri hľadaní profesie by mal sangvinik vychádzať zo svojich kladných vlastností, teda najmä zo schopnosti byť stredobodom pozornosti, tvorivého talentu a vyššieho sebavedomia. Ideálnym zamestnaním môže byť napríklad:

 • Spev
 • Tanec
 • Herectvo
 • Marketing
 • PR
 • Stand-up komika
 • Cestovateľské blogovanie

Sangvinik ako zamestnanec

Sangvinik ako zamestnanec je schopný vychádzať so všetkými kolegami a zároveň si ich získať na svoju stranu. Vie komunikovať a tí skúsenejší aj manipulovať s druhými. Kritiku na svoju osobu berie s ľahkosťou. Akceptuje ju alebo si ju vôbec nevšimne. Je síce pracovitý, no v prípade, že pracuje na projektoch, ktoré ho nebavia, stratí rýchlo motiváciu.

Sangvinik v partnerskom živote

Vzťah so sangvinikom nemusí sadnúť každému. Aby sa ani jeden z partnerom necítil vo vzájomnom spolužití utláčaný, mali by sa stretnúť dva rovnaké osobnostné typy. So sangvinikom teda bude najlepšie vychádzať práve sangvinik. Takýto vzťah bude plný energie a rôznych potešení. Na rozdiel od ostatných kombinácií tu na nudu nevznikne priestor.

Pozor si však treba dať na egá oboch partnerov. To môže byť dôvodom nejednej hádky, najmä ak dôjde k stretu dvoch rozdielnych názorov. Vďaka schopnosti komunikovať však veľmi rýchlo prichádza k ujasneniu si problémov a k udobreniu.

Hoci sangvinika nevieme niekedy v spoločnosti vystáť, len ťažko by sme sa bez neho zaobišli. Len si spomeňte, ako vyzerá deň v práci keď váš kolega sangvinik chýba v práci. Nie je tam odrazu nuda?