Ak vám slovo crowdfunding nič nehovorí, netrápte sa tým. Ide o pomerne mladú platformu, pomocou ktorej sa dajú získať finančné zdroje pre projekt. Väčšinou dokonca nezáleží ani na tom, či ide o biznis alebo charitatívne aktivity.

Ako crowdfunding funguje? Jednoducho povedané, na realizáciu nápadu sa poskladá skupina ľudí. Je to prakticky rovnaké, ako keď sa farníci v dedine zložia na obnovu kostola alebo obyvatelia paneláku sa poskladajú na výstavbu detského ihriska. 

Podobná myšlienka nie je vôbec nová. V minulosti napríklad vydavateľstvá vydali knihy iba v prípade, že sa dostatok čitateľov zaviazalo dané diela kúpiť. Rovnako fungovali aj vojnové dlhopisy. Obyvatelia krajiny si počas vojny mohli zakúpiť obligácie. Za takto získané prostriedky následne štát financoval vojnové snaženie. 

V dnešnom svete internetu sa crowdfunding vníma inak. Začiatkom 21. storočia sa začali objavovať nové online platformy, kde sa prostriedky na projekt dali získať rýchlejšie. Išlo o dnes už známe stránky ako IndieGoGo alebo Kickstarter. 

Crowdfunding funguje na báze darov aj spoluinvestovania 

Crowdfunding beží v niekoľkých formách:

  • Charitatívna forma – v nej darca nedostáva nič ako protiváhu za svoj príspevok. Takýmto spôsobom sa financujú najmä projekty charít alebo neziskových organizácií. 
  • Predpredajová forma – v tomto prevedení dostáva darca za svoj príspevok nejakú odmenu. Zvyčajne je priamo úmerná výške daru. Túto formu uprednostňujú napríklad rôzni umelci alebo začínajúci podnikatelia. 
  • Podielová forma – funguje tak, že darca za svoj príspevok získa náležitú časť firmy. Táto forma je teda prakticky totožná s klasickými investormi. Rozdiel je však v tom, že podiel v spoločnosti sa dá získať už za rádovo desiatky eur alebo dolárov.  Podielový crowdfunding využívajú najmä startupy, ktoré tak získavajú peniaze na svoj rozbeh.
  • Pôžičková forma – predstavuje druh mikroúverov. Peniaze však nepožičiava banka, ale viacero menších súkromných sponzorov. Pôžičkovú formu crowdfundingu volia predovšetkým spoločnosti, ktoré by nemali šancu získať peniaze z banky. 

Crowdfunding pomáha získať peniaze na začatie podnikania aj cestu okolo sveta

Crowdfunding sa dá použiť na rôzne účely. Nemusí sa preto nutne obmedzovať na podnikanie. S úspechom ho využívajú začínajúci umelci, ktorí tak získavajú peniaze napríklad na vydanie nového hudobného albumu. Influenceri si touto cestou financujú rôzne svoje aktivity. Dokonca bývalí americký prezident Barack Obama pomocou crowdfundingu zarobil 750 miliónov dolárov pre svoju prezidentskú kampaň.

Crowdfundingové platformy na Slovensku a vo svete

So stúpajúcim záujmom o skupinové financovanie projektov sa začala rozširovať aj sieť crowdfundingových platforiem. Tie sa od seba líšia napríklad výškou provízie, ktorú si z vyzbieranej sumy zoberú alebo formou, akou samotná zbierka prebieha. Niektoré portály totiž umožňujú ponechať si zozbierané peniaze aj v situácii, keď sa nevyzbiera plná suma. 

Crowdfundingové platformy na Slovensku:

  • Dobrá Krajina – je zameraná na podporu rôznych komunitných projektov a neziskových organizácií. Darcovia za svoj príspevok zvyčajne nič nedostávajú. Odkaz na web – https://www.dobrakrajina.sk/sk/
  • Ľudia ľuďom – podobne ako Dobrá Krajina aj táto platforma sa sústreďuje na neziskové resp. verejnoprospešné projekty. Rovnako tak je podpora projektov nezištná. Odkaz na web – https://www.ludialudom.sk/
  • HitHit – ide o slovenskú verziu rovnomennej českej crowdfundingovej platformy. Je to miesto, kde sa stretávajú rôzne kreatívne nápady od začínajúcich umelcov cez podnikateľov až po cestovateľov. Za podporu projektu je ponúkaná protislužba. Odkaz na web – https://www.hithit.com/

Crowdfundingové platformy vo svete

  • Kickstarter – patrí medzi najväčšie crowdfundingové platformy vo svete. Poskytuje priestor pre financovanie rôznych kreatívnych projektov z oblasti umenia, dizajnu, technológií alebo hier. Odkaz na web – https://www.kickstarter.com/ 
  • Indiegogo – ponúka možnosť zabezpečiť financovanie pre technologické, umelecké alebo komunitné projekty. Odkaz na web – https://www.indiegogo.com/
  • Gofundme – umožňuje  získať finančnú podporu pre široké spektrum projektov od podnikateľských startupov až charitatívne podujatia. Odkaz na web – https://www.gofundme.com/

Crowdfunding predstavuje zaujímavú možnosť, ako získať prostriedky na začiatok podnikania alebo dosiahnutie iného vytúžené cieľa. Hoci táto príležitosť vyzerá lákavo, nie je všetko tak jednoduché ako sa zdá. Úspešný projekt si vyžaduje dobrú prípravu, správnu propagáciu a aj kus šťastia. Za pokus to však stojí, čo myslíte?