Splácať viacero úverov je nielen nepraktické, ale zároveň ide o obrovskú záťaž pre rodinný rozpočet. Tento fakt si uvedomuje čoraz viac z nás, a tak počet záujemcov o konsolidáciu úverov medziročne narastá.

Hoci finančná gramotnosť Slovákov neustále rastie, financovanie veľkej časti života na dlh je u nás stále bežnou praxou. V rámci krajín strednej a východnej Európy nám patrí nelichotivé prvenstvo v pomere počtu úverov voči HDP krajiny.

Pre niektorých Slovákov nie je problémom splácať aj 10 rôznych úverov. Mesačne splácajú lízing za auto, hypotéku za nákup bytu či domu, úver na bývanie ako pozostatok rekonštrukcie, spotrebiče kúpené na splátky a pravidelne využívajú kontokorent a kreditnú kartu. Podľa údajov Národnej banky Slovenska, dokonca nemáme problém požičiavať si aj na bežnú spotrebu.

Prieskumy o zadlženosti Slovákov sú voči nám nelichotivé, no našťastie ďalšie prieskumy ukazujú, že síce sa Slováci rekordne zadlžujú, mnohí sa zároveň snažia spraviť si so svojimi dlhmi poriadok. Viacerí uvažujú nad tým, ako znížiť celkovú dobu splácania, mesačnú splátku či ušetriť čo najviac peňazí na celkovom preplatí svojich existujúcich dlhov.

Práve zmena zmýšľania Slovákov a pestrejšia ponuka na finančnom trhu sa podpisujú pod zvýšený záujem o refinancovanie či konsolidovanie úverov. Podľa údajov spoločnosti Home Credit, počet klientov, ktorí majú záujem refinancovať úvery medziročne rastie. V porovnaní s rokom 2013 ide dokonca až o desaťnásobný nárast, pričom jeden klient priemerne konsoliduje 3 rôzne úvery či pôžičky. Narastá taktiež aj priemerná výška konsolidácie, ktorá je aktuálne na úrovni 9 000 Eur, čo je v porovnaní s rokom 2013 nárast až o 60%.

Refinancovanie verzus konsolidácia

Pojmy refinancovanie úveru a konsolidácia úverov stále mnoho ľudí považuje za synonymá. Napriek tomu, že oba finančné produkty majú toho veľa spoločného, existuje medzi nimi malý rozdiel.

Refinancovanie je určené na nahradenie jedného úveru alebo pôžičky, ktorý má oproti novému úveru nevýhodnejšie podmienky.

Konsolidácia slúži na spojenie viacerých úverov do jedného produktu s cieľom znížiť mesačnú splátku a ušetriť.

Kedy sa nahradenie pôžičiek oplatí

Primárnym cieľom nahradenia pôžičky alebo zlúčenia pôžičiek je nahradenie drahšieho úveru lacnejším a ušetrenie nákladov spojených so splácaním. Refinancovať a zlúčiť je možné v podstate akýkoľvek druh úveru : hypotéku, kontokorent, kreditnú kartu, spotrebný úver, lízing, úver na bývanie či nákup na splátky.

Základom je brať do úvahy aj poplatky, ktoré môžu byť spojené s predčasným splatením existujúceho úveru, čo môže jeho nahradenie predražiť. V zásade platí, že tento krok sa oplatí len v prípade, ak sankcia za predčasné splatenie nie je príliš vysoká. V opačnom prípade môže náklady predražiť natoľko, že síce nový úver bude mať výhodnejšie podmienky, financie, ktoré vám pomôže ušetriť, budú nižšie, ako financie potrebné na uhradenie sankcie za predčasné splatenie pôvodného úveru.

Výhody, ktoré prinášajú refinancovanie a konsolidácia úverov

Za zvýšeným záujmom o refinancovanie a konsolidáciu úverov stojí množstvo výhod, ktoré tieto finančné produkty vedia rodinnému rozpočtu priniesť. Za najväčšie prínosy možno považovať:

–   možnosť zníženia mesačnej splátky,

–   nižší úrok a poplatky,

–   možnosť zlúčenia viacerých úverov do jedného a platenie tak len jednej mesačnej splátky,

–   možnosť navýšiť hodnotu úveru a získať tak ďalšie finančné prostriedky,

–   možnosť skrátenia alebo predĺženia doby splácania,

–   zníženie preúverovania (počet úverových produktov, ktoré klient vlastní), čo zaručí vyššiu dôveryhodnosť z pohľadu banky v prípade budúcej potreby žiadosti o ďalší úver.

Banky si môžu stanoviť špeciálne podmienky

Refinancovanie a zlúčenie pôžičiek prináša pre klienta nespočetné výhody, no nemusí byť dostupné pre každého. Najmä pokiaľ predstavujete rizikového klienta a máte problémy so splácaním svojich dlhov, žiadosť o ich konsolidáciu vám môže byť zamietnutá. Najčastejšie sa refinancovanie a konsolidácie úverov v banke spája so splnením nasledujúcich dvoch podmienok:

–   svoje záväzky riadne splácate, včas a bez omeškaní,

–   máte dostatočný príjem na splácanie úveru, o ktorý žiadate.

V prípade, že žiadate o poskytnutie vyššej sumy, najčastejšie vyše 25 000 Eur, môže byť poskytnutie možnosti konsolidovania úverov spojené s nutnosťou ručenia nehnuteľnosťou. Či už vašou vlastnou alebo vo vlastníctve vašej rodiny alebo známych, ktorí s jej založením súhlasia.

Refinancovanie a zlúčenie pôžičiek predstavuje ideálny spôsob ako pomôcť svojmu vyčerpanému rodinnému rozpočtu, preto narastajúci záujem o tieto služby je dobrým znamením. Zároveň si však treba uvedomiť, že najideálnejšia situácia je situácia, kedy konsolidovať nemáte čo. Nabaľovanie pôžičky za pôžičkou predstavuje pre rodinný rozpočet značné riziko. To sa síce s rozumným refinancovaním úverov zníži, avšak možnosť problémov so splácaním ostáva naďalej. Pristupujte preto k požičiavaniu zodpovedne. Život na dlh využívajte len v prípadoch, kedy je to naozaj nevyhnutné a ak už máte viacero pôžičiek, postavte sa k nim zodpovedne a nahraďte ich jednou výhodnejšou.