V dnešnej dobe si už v podstate ani nevieme predstaviť život bez internetu. Je všade okolo nás a internet v mobile je už v podstate samozrejmosťou. Mnohí z nás si však ešte pamätajú dobu, keď bol internet len výsadou vyvolených. Pozrime sa v krátkosti na históriu internetu na Slovensku.

Začiatky internetu vo svete a na Slovensku

Prvá počítačová sieť, ktorá sa dá považovať za predchodcu internetu, vznikla v roku 1969 a mala názov ARPANET. Tá spájala univerzity v USA. V začiatkoch slúžila najmä na vedecké účely. V roku 1990 bola potom táto sieť premenovaná na internet.

Na Slovensko sa ako mnoho iných technológií, dostal internet až po páde bývalého režimu. S myšlienkou vybudovať na našom území prvú internetovú sieť prišli vedci zo SAV. Bolo to ešte v roku 1991 a k nápadu ich inšpirovala návšteva Talianska. Sieť bola postavená za pomoci rakúšanov a dostala názov SANET. Slúžila najmä pre akademické účely, ale bola prístupná aj pre súkromné aktivity. Jej počiatočná rýchlosť bola iba 9,6 kbit/s.

Internetová sieť Sanet

V roku 1995 už začali vznikať aj prvé internetové služby určené pre širšiu verejnosť, napríklad prvý internetový katalóg, spravodajský magazín či bezplatná emailová služba. Prvý spravodajský denník na internete bol denník SME a s myšlienkou zverejňovať správy na internete prišla SAV.

Stránka SME z roku 2001

Cesta internetu do našich domácností a každodenného života

V 90.-tych rokoch minulého storočia ešte nebolo bežné mať internet v každej domácnosti, nakoľko internet bol pomerne drahý a rovnako dosť finančne náročná bola aj kúpa samotného PC. Z týchto dôvodov sa na začiatku internet na Slovensku šíril najmä vďaka internetovým kaviarňam. Prvá vznikla v Banskej Bystrici a čoskoro začali vznikať internetové kaviarne aj v ďalších mestách.

V tomto čase slúžil internet najmä na komunikáciu s blízkymi a známymi prostredníctvom emailu, prípadne na čítanie správ a hľadanie informácií. Zaujímavou službou bolo aj prvé chatovacie okno, kde sa mohli prihlásiť diskutujúci a písať si na tzv. stenu. Služba sa volala IRC a tešila sa veľkej obľube.

Významnú zmenu vo svete internetu priniesol následne projekt dvoch študentov z americkej univerzity Stanford, dnes všetkým dobre známy Google. Tento univerzitný projekt významne zlepšil spôsob, akým sa hodnotí kvalita webových stránok a obsahu, ktorý je na nich. Google priniesol revolúciu v získavaní a šírení informácií. Pomohli mu k tomu samozrejme aj ďalšie významné internetové stránky, ako napríklad Wikipédia.

Stránka vyhľadávača Google

Postupné zvyšovanie rýchlosti internetu

Pre rozvoj internetu bolo podstatné zvyšovanie jeho rýchlosti. Zatiaľ čo v internetových kaviarňach sa používala technológia ISDN, ktorá umožňovala rýchlosť 64 alebo 128 kbit/s, v domácnostiach sa používalo pripojenie cez telefonickú linku, tzv. Dial-up, ktorý dosahoval rýchlosť max. od 14,4 do 56 kbit/s. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo boli na začiatku internetové kaviarne populárnejšie, než surfovanie na internete z domácnosti. Zároveň aj cena za takéto surfovanie na internete bola pomerne vysoká a v porovnaní s dnešnou dobou sa jednalo o cenu v rádoch desiatok eur za deň.

Výraznú zmenu v rýchlosti pripojenia priniesli až nové technológie, ako DSL, prípadne ADSL a VDSL. Pripojenie na internet cez tieto technológie bolo síce stále pomerne drahé a dokázalo zhltnúť veľkú časť rodinného rozpočtu, dosahovalo už ale rýchlosť okolo 768 kbit/s. To bola v roku 2003 pomerne vysoká rýchlosť internetu aj na európske pomery. Táto rýchlosť sa ešte viac zvyšovala s káblovým pripojením a neskôr s optickými sieťami. Podľa stránky yournetspeed, ktorá slúži aj ako nástroj na meranie rýchlosti internetu, bola priemerná rýchlosť internetu v roku 2018 na Slovensku 29.45 Mbps, čím nám patrilo 23. miesto na svete.

Internet v mobile a sociálne siete

Za jedny z najväčších inovácií v oblasti technológií (ale aj iných oblastí) celkovo, môžeme považovať vznik mobilných telefónov, sociálnych sietí a celkovo spojenie internetu a mobilných technológií dokopy. V roku 2018 sa napríklad predalo 1,4 miliardy smartfónov a facebook používa pravidelne takmer 2,5 miliardy ľudí. Mobilné technológie výrazne prispeli aj k rozvoju chudobnejších oblastí v Afrike a juhovýchodnej Ázii, vďaka rozvoju mobilného bankovníctva a finančníctva a tiež ako nástroj vzdelávania a komunikácie so širším svetom.

Budúcnosť internetu

Čo sa týka budúcnosti internetu, čoraz častejšie sa začína spomínať 5G sieť. Jedná sa o novú generáciu mobilnej siete, ktorá je podstatná pre vývoj nových technológií, ako autonómne vozidlá, oblasť zábavy a celkovo aj pre oblasť IoT (Internet of Things). 5G sieť prináša hlavne ohromnú rýchlosť internetu a to až 10 Gbit/s.

Internet so sebou prináša aj rôzne hrozby, ako výraznú anonymitu používateľov a stále nové formy, ako sa dá zneužívať na tzv. čierny biznis, či už sa jedná o predaj rôznych nedovolených látok, pranie špinavých peňazí alebo krádeže financií cez inovatívne hackerské útoky. Preto si bude vyžadovať stále väčšiu a kvalitnejšiu kontrolu. Jedno je však isté, význam internetu sa časom vôbec neznižuje, skôr naopak.