Každá spoločnosť berie existenciu webstránky automaticky, ale e-mail marketing takto vnímaný nie je. Je to škoda, pretože táto marketingová technika sa umiestňuje na popredných miestach efektivity prieskumov medzi marketérmi. Keďže je to on-line aktivita, platia pre ňu podobné princípy, ako pri webstránkach.

Nepriateľ SPAM

Váš e-mail marketing by nemal pozostávať len z toho, že rozposielate svoje e-mail správy a vôbec nie z aplikácií, ktoré na takýto účel nie sú dimenzované. Ak používate niektorého z e-mailových klientov (Outlook, Thunderbird, atď.), môžete si pri väčšom počte e-mail kontaktov uškodiť. V dnešnej dobe je SPAM považovaný za veľký problém. SPAM je nevyžiadaná správa, ktorú odosielateľ hromadne zasiela na databázu kontaktov. Aj napriek tomu, že máte databázu svojich kontaktov, klientov, potenciálnych klientov alebo jednoducho tých, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na prijímanie noviniek, aj tak pri nesprávnom rozposielaní budú vaše správy automaticky označené ako SPAM a nebudú doručené. V ešte horšom prípade celá vaša web doména, z ktorej posielate všetky svoje e-maily aj na individuálne kontakty, môže byť filtrovaná a e-maily nedoručené. Je to hlavne preto, že SPAM je považovaný za skutočný problém dnešnej doby a podľa odhadov viac ako 90 % všetkých e-mailov sú práve nevyžiadané správy. Neustále sa preto aktualizujú pravidlá a algoritmy na to, kedy sa správa považuje za nevyžiadanú. Ak chcete mať istotu, že e-mail bude doručený a vy budete profitovať z vašich e-mailových aktivít, je potrebné použiť aplikácie, ktoré sú na to určené. Na trhu sú dostupné aplikácie od bezplatných a Open Source riešení až po profesionálne platené aplikácie a služby.

Merateľnosť e-mail marketingu

Merateľnosť je obrovská výhoda e-mail marketingu. E-mail marketing vám umožní svoju správu doručiť potenciálnym klientom. Ak vaša spoločnosť využije sofistikovanejšie riešenie, budete mať dokonalý prehľad o tom, komu bola správa doručená a kto si správu prečítal. A nielen to. Budete presne vedieť kto a na ktorú ponuku či odkaz klikol. Zistíte tak preferencie jednotlivých adresátov a príťažlivosť vašich produktov. Takýmto spôsobom je možné databázu segmentovať a cielene oslovovať klientov s ponukami, ktoré sú relevantné. Taktiež môžete na rôznych skupinách príjemcov testovať rôzne typy grafického spracovania a ďalej upravovať e-maily tak, aby dokázali lepšie osloviť zákazníka. Tým sa dosahuje vyššia efektivita predaja alebo iného cieľa, ktorý rozposielaním správy sledujete.

Dobrým príkladom praktického využitia výhod e-mail marketingu je napríklad spoločnosť, ktorá za roky pôsobenia nazbierala niekoľko tisíc kontaktov. Správa na zaslané kontakty obsahuje viacero rôznych ponúk, ktoré sa líšia druhom tovaru alebo služby. Po rozposlaní a prečítaní e-mailových správ môže firma analyzovať úspešnosť jednotlivých produktov, tj. koľko ľudí kliklo na jednotlivé odkazy a koľko z nich ďalej reagovalo, napríklad kúpou alebo telefonátom. Následne vzniknú segmenty s niekoľkými desiatkami kontaktov, s ktorými sa dá pracovať aj offline spôsobom. Napríklad pri úplných informáciách v databáze je možné potenciálnych zákazníkov kontaktovať telefonicky, čo by však pri tisícoch kontaktoch bez akejkoľvek indikácie záujmu o produkt bolo neefektívne a zdĺhavé.

Pravidelnosť vyhráva

Pri e-mail marketingu je veľmi dôležité prepojenie na webovú stránku spoločnosti, pravidelnosť a relevantnosť správ. Ako aj pri iných činnostiach je dôležité stanoviť si ciele a postupným optimalizovaním jednotlivých aspektov, ktoré môžu vplývať na efektivitu, tieto ciele napĺňať.

Najčastejšie faktory, ktoré vplývajú na úspešnosť e-mailového marketingu sú: predmet správy, meno odosielateľa, e-mail a načasovanie správy.

E-mail marketing má svoje pravidlá, ktoré sa z časti prekrývajú s pravidlami platnými pre webstránky, ale pochopenie odlišností a profesionalizácia e-mail marketingových aktivít prinesie vašej spoločnosti výhodu pred vašou konkurenciou.