Keď sa povie melancholik, predstavíme si večne smutnú a utrápenú osobu. Tento typ temperamentu má však aj iné, oveľa pozitívnejšie vlastnosti.

S rozdelením ľudí podľa temperamentu prišiel ako prvý rímsky lekár Galén. Pri svojej teórii vychádzal od svojho gréckeho predchodcu Hippokrata, ktorý vytvoril tézu o tom, že v každom človeku sú štyri tekutiny – krv, žlč, čierna žlč a hlien. 

Podľa toho, ktorá zo spomínaných látok v ľuďoch prevláda, vytvoril Galén štyri skupiny – sangvinik (krv), cholerik (žlč), melancholik (čierna žlč) a flegmatik (hlien). 

Melancholik – základná charakteristika 

Melancholik sa už od útleho detstva prejavuje ako hlboký mysliteľ. Preto je už v detskom veku veľmi samostatný, nenáročný a má rád samotu. Neskôr sa v ňom začína prejavovať náklonnosť k pevnému rádu a poriadkumilovnosť. Aj v dospelosti je mlčanlivý, premýšľavý a má častokrát pesimistickú povahu. Tá nemusí byť hneď na škodu, pretože vďaka svojej inteligencii a podozrievavosti dokáže predvídať problémy ešte skôr, než sa objavia. 

Pre melancholika je dôležité venovať sa nejakej duševnej činnosti. Preto napríklad rád počúva hudbu alebo inak umelecky tvorí. Vďaka vysokému intelektu miluje čísla, mapy, plány a zároveň má cit pre detail. Vo svojom živote hľadá poriadok a veci si ukladá vždy na presné miesto. Býva dobre oblečený a upravený, pričom podobnú čistotu vyžaduje aj od svojho okolia.  

Medzi negatívne vlastnosti melancholika patrí sklon k depresiám. Taktiež sa ľahko uráža a vo všetkom hľadá problémy. Kvôli nízkemu sebavedomiu si častokrát domýšľa a myslí si, že ho všetci ohovárajú. Veľakrát váha a svoje plány sa snaží niekedy až zbytočne dotiahnuť do dokonalosti. Je náladový a dokáže ho rozhádzať aj ten najmenší podnet. 

Melancholik a výber profesie

Melancholik má pomerne široké možnosti pri výbere zamestnania. Ideálne sú tie profesie, kde môže využiť kombináciu svojich pozitívnych vlastností:

  • account manažér
  • event manažér
  • IT sektor
  • copywriting
  • televízna produkcia
  • kultúra

Melancholik ako zamestnanec

Vďaka svojim kladným vlastnostiam je melancholik takmer ideálny zamestnanec. Pri správnom vedení bude schopný podávať kvalitnú a precíznu prácu. Zároveň je samostatný a kreatívny, takže dokáže riešiť problémy. Melancholik je zároveň skvelý organizátor a dokáže sa vysporiadať aj s rutinnou prácou.

Melancholik v partnerskom živote

Melancholik si vyberá svojho partnera veľmi precízne. Hľadá niekoho zodpovedného, kto má úctu k tradíciám a je oddaný rodine. Jeho cieľom v partnerskom živote je svadba. Potenciálny manžel alebo manželka však musí splňovať všetky jeho požiadavky. Ak nie, len ťažko sa cez domnelé nedostatky dostáva. Vo vzťahuje je však starostlivý a súcitný s úprimným záujmom o svojho partnera. Nikdy napríklad nepríde neskoro alebo automaticky podrží žene dvere. Je prirodzený ochranca. 

Z ostatných temperamentov sa v partnerskom vzťahu najviac hodí k cholerikovi, ktorý je ochotný nájsť kompromis medzi novotami a tradíciami. Druhou možnosťou je flegmatik, kde obaja partneri na seba priaznivo pôsobia najmä v spoločenskom živote. Sangvinik by melancholikovi narúšal systém neustálou snahou o inovácie, a preto sa k sebe príliš nehodia. 

Hoci melancholik nie je v spoločnosti tak obľúbený, ako ostatné temperamenty, aj on však má v nej svoje miesto. Bez neho by sme boli boli ukrátený o tvorivého génia, ktorý prichádza s netradičnými riešeniami.