Vybrať si dobrý podnikateľský účet je dôležité. Správne rozhodnutie vie ročne ušetriť desiatky, niekedy až stovky eur. Výber banky však závisí od náročnosti a potrieb podnikateľa.

Rozhodovanie, ktorý podnikateľský účet si vybrať, nemusí byť jednoduché. S výnimkou 365.bank totiž tento produkt ponúkajú všetky slovenské banky. Niektoré majú dokonca na výber hneď niekoľko balíkov účtov pre podnikateľov podľa množstva služieb, ktoré sú v nich ukryté. To sa samozrejme odráža aj na poplatkoch za produkt. 

Podnikateľský účet zadarmo 

Podnikateľský účet zadarmo ponúkajú na Slovensku dve banky.

Fio banka 

Účet sa dá založiť osobne na pobočkách banky alebo online. Stačí k tomu občiansky preukaz a výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti nie starší ako 3 mesiace. Služby balíka ďalej umožňujú:

 • Bankové prevody medzi SR a ČR
 • Vklady zdarma
 • Zadarmo 2 výbery z akéhokoľvek bankomatu na svete mesačne
 • Trvalé príkazy, inkasá/SIPO platby, pripísané platby, platby kartou sú neobmedzené a zadarmo

mBank 

mBank neponúka účet pre právnické osoby. Ich podnikateľský účet teda slúži iba pre szčo. Získať účet od mBank sa dá predložením dokladu totožnosti a povolením k podnikateľskej činnosti. Bezplatne sa dá využívať v prípade, že za mesiac zaplatí podnikateľ debetnou kartou viac než 70€ alebo má úver v mBank. V prípade nesplnenia podmienok je mesačný poplatok za kartu 1,30€. V rámci balíka je ďalej možné:

Získať účet od mBank sa dá predložením dokladu totožnosti a povolením k podnikateľskej činnosti. Bezplatne sa dá využívať v prípade, že za mesiac zaplatí podnikateľ debetnou kartou viac než 70€ alebo má úver v mBank. V prípade nesplnenia podmienok je mesačný poplatok za kartu 1,30€. V rámci balíka je ďalej možné:

 • Bezplatne vyberať peniaze z vlastnej alebo cudzej banky doma i v zahraničí
 • Bezplatné sú tiež trvalé príkazy, inkasá/SIPO platby, pripísané platby, platby kartou.

Platené podnikateľské účty

UniCredit Bank

Pre založenie podnikateľského účtu od UniCredit Bank je potrebné predložiť doklad totožnosti a oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Mesačný poplatok za balík je 5€. Zahrnuté v ňom sú prakticky všetky základné i pokročilejšie funkcie v neobmedzenej miere od trvalých príkazov, cez SIPO platby až po výbery v zahraničných bankomatoch. 

Prima Banka

Podnikateľský účet od Prima Banky vychádza mesačne 5,90€. Získať sa dá podobne ako v predchádzajúcich prípadoch predložením dokladu totožnosti a oprávnením na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Bez ďalších poplatkov a v neobmedzenej miere je možné nastaviť trvalé príkazy, SIPO platby, prípisné platby. Zadarmo sú tiež platby kartou a výbery z bankomatu vlastnej banky. 

Ďalšie služby sú spoplatnené. Ide napríklad o:

 • Výber z bankomatu cudzej banky alebo z bankomatu v zahraničí – 2€
 • Výber hotovosti v pobočke – 2€
 • Vklad hotovosti v pobočke – 0,50€

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa umožňuje začínajúcim podnikateľom získať ich účet na 12 mesiacov bez poplatku. Stačí predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a doklad totožnosti. V rámci balíka umožňuje neobmedzene a bez ďalších poplatkov trvalé príkazy, SIPO platby, prevodné príkazy cez internet alebo výbery z bankomatu vlastnej banky. 

Výbery z bankomatu cudzej banky na Slovensku sú spoplatnené sumou 2,5€ a v zahraničí 5€. 

VÚB banka

VÚB banka poskytuje možnosť vyskladať si balík podnikateľského účtu podľa vlastných potrieb. V prípade online založenia účtu získa vedenie účtu na 6 mesiacov zadarmo, potom je spoplatnený sumou 6€ mesačne. Podnikateľovi pre vytvorenie účtu stačí predložiť doklad totožnosti. V rámci skladania balíka je možné získať neobmedzené trvalé príkazy, SIPO platby alebo prípisné platby.

Spoplatnené sú služby ako:

 • Výber z bankomatu z vlastnej banky – 0,30€
 • Výber z bankomatu z cudzej banky – 2,50€
 • Výber z bankomatu v zahraničí – 1,5% z transakcie
 • Výber v hotovosti v pobočke – 3,50€

Poštová banka

Poštová banka ponúka viacero balíkov pre podnikateľov. Ich základný balík vychádza 6€ mesačne a má striktne definované množstvo služieb. 

 • 5x – trvalé príkazy, inkasá
 • 10x – prípisné platby, výbery z bankomatu vlastnej banky
 • 100x – prevodné príkazy cez internet
 • Po prekročení je každý úkon spoplatnený podľa cenníka banky

Tatra Banka

Podnikateľský účet od Tatra Banky je možné získať predložením dokladu totožnosti a výpisom z obchodného resp. živnostenského registra. Pre začínajúcich podnikateľov je na pol roka zadarmo, inak sa platí 7€ mesačne. V rámci balíka je k dispozícii bezplatne:

 • 1x – trvalý príkaz, SIPO platba, prevodný príkaz cez internet, výber z bankomatu vlastnej banky
 • Ďalšie služby, prípadne opätovné použitie vyššie zmienených je účtované poplatkom podľa sadzobníka Tatra banky

Československá obchodná banka

Československá obchodná banka ponúka svoj podnikateľský účet na 3 mesiace zadarmo. Po uplynutí tejto lehoty je k dispozícii za 7€ mesačne. Medzi neobmedzené a bezplatné služby patria napríklad trvalé príkazy, SIPO platby alebo výbery z bankomatu. Výber z bankomatu z cudzej banky je spoplatnený sumou 2€ zatiaľ čo výber hotovosti v zahraničí vychádza na 6€.