Označenie cholerik vníma väčšina z nás negatívne. V skutočnosti však nemusí ísť o osobu s čisto zápornými vlastnosťami a vo viacerých sférach vie pozitívne prekvapiť.

Delenie ľudí na cholerikov, sangvinikov, flegmatikov alebo melancholikov pochádza zo staroveku. V antickom grécku vytvoril lekár Hippokrates teóriu o tom, že na ľudské zdravie vplývajú štyri základné tekutiny – krv, hlien, žlč a čierna žlč. Neskôr sa ňou inšpiroval rímsky doktor Galén, ktorý vytvoril štyri skupiny ľudí podľa toho, ktorá z tekutín v nich prevládala.

V prípade cholerikov to bola žlč.

Cholerik – základná charakteristika

Cholerik je dynamická osobnosť, ktorá je od útleho detstva rodeným vodcom. Je teda dobrým lídrom v pracovnej alebo inej sfére. Čo je pozitívne, že sa nesnaží byť vodcom za každú cenu. Podvedome má silnú túžbu zmeniť veci, ktoré nefungujú. Veľmi často preto pomáha bojovať za ľudské práva a chrániť ukrivdených.

Vzniknuté problémy rieši rýchlo a rozhodne. Vďaka silnej vôli dokáže na rozdiel napríklad sangvinika dotiahnuť projekty do konca. Tomu cieľu podriaďuje všetko a preto mu nezáleží povedzme na tom, čo sa niekomu zapáči alebo nie. Medzi jeho kladné vlastnosti patria tiež organizačné schopnosti a schopnosť prekonávať prekážky. Má dobrú intuíciu, odhad situácie a vyžíva sa v krízových situáciách.

Pri záporných vlastnostiach musíme spomenúť, že cholerik je vždy presvedčený o svojej prave. Ani za nič preto nechce priznať, že by sa mohol mýliť. Kvôli nesmiernej túžbe víťaziť musí pri omyloch často hľadať cestu, ako si zachovať tvár. Len málokedy vie zvolniť pracovné tempo. Čo je horšie, že do workoholizmu núti aj svoje okolie.

V prípade, že nestojí na čele, necíti sa dobre. Na ostatných vplýva negatívne jeho nadradený postoj, kvôli čomu často nevie jednať s ľuďmi. Cholerikova netrpezlivosť sa prejavuje v neznášanlivosti k chorým a nerozhodným ľuďom.

Cholerik a výber profesie

Vďaka svojim vlastnostiam je cholerik ako stvorený pre vedúce pozície. Aj história toto tvrdenie potvrdzuje. Väčšina slávnych generálov, politikov alebo podnikateľov boli práve cholerici. Okrem armády, politiky a podnikania sa cholerik cíti ako ryba vo vode v oblasti technológií, IT sektora či staviteľstva. Pre správne fungovanie však musia ovládnuť svoje silné ego, aby tak dokázali spolupracovať so svojimi podriadenými a vyhli sa vyhoreniu.

Podľa psychológov by mal cholerik v rámci tímu pracovať s melancholikom. Budú sa tak vzájomne dopĺňať a vytvoria neporaziteľné zoskupenie.

Cholerik v partnerskom živote

Cholerik nebýva vo vzťahu tak dominantný ako povedzme sangvinik. Už samotné randenie je pre neho náročné, plné kalkulácií a odhadov. Za svoj život má len niekoľko, zväčša vážnych známostí. Je schopný oddane a verne ľúbiť. Musí sa však presvedčiť, že jeho partner za to skutočne stojí.

Vo vzťahu je dosť nezávislý a drží sa vlastných pravidiel. Z ostatných temperamentov dobre vychádzajú spolu cholerik – sangvinik. Obaja však potrebujú mať čas pre seba. Zato si však spolu užijú dynamický vzťah plný dobrodužstva a zážitkov.

Cholerik – melancholik sú v partnerskom vzťahu veľmi motivovaní uspieť. Obaja vedia čo chcú a preto dokážu spolu ťahať za jeden koniec pri dosahovaní spoločných cieľov. Posledná kombinácia cholerik – flegmatik je najromantickejšia zo všetkých. Vernosť je v ich vzťahu naprosto kľúčová.

Cholerik môže mať viacero tvárí. Vie byť dobrý priateľ aj bezohľadný egoista. Preto netreba dať na prvý dojem a radšej takúto osobnosť spoznať bližšie.