Živnosť alebo s.r.o.? Väčšina začínajúcich podnikateľov stojí pred touto dilemou. Odpoveď na ňu nie je však jednoznačná. záleží totiž od mnohých faktorov. Poďme si ich preto spolu rozobrať.

Založenie živnosti a s.r.o. 

Založenie živnosti

 • trvá približne 2 – 4 pracovné dni
 • budúci živnostník musí spĺňať všeobecné podmienky ako je vek nad 18 rokov, právna spôsobilosť, bezúhonnosť atď. Pri remeselnej a viazanej živnosti aj prax a odbornú spôsobilosť
 • poplatok za založenie voľnej živnosti je 5€, plus ďalších 5€ za každý predmet podnikania (pri elektronickom podaní nie je žiadny poplatok). Pri viazanej a remeselnej živnosti sa platí 15€, poplatok za každý predmet podnikania by mal byť rovnaký (pri elektronickom podaní je cena nižšia, 7,5€)
 • Živnostník podniká pod vlastným menom, ktoré môže doplniť o dodatok

Založenie s.r.o. 

 • trvá približne 10 – 20 pracovných dní
 • je potrebné spĺňať všeobecné podmienky ako boli uvedené vyššie
 • taktiež je nutné vypracovať zakladateľské dokumenty, podať návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra – stojí 300€, pri elektronickom zápise 150€
 • poplatky za ohlásenie predmetov podnikania sú rovnaké ako pri živnosti
 • s.r.o. podniká pod svojím obchodným menom, ktoré sa určuje pri zakladaní

Zhrnutie: V tejto kategórii sa prikláňame na rýchle a relatívne lacné založenie živnosti, bez zbytočnej byrokracie. 

Ručenie živnosti a s.r.o.

Pri živnosti ručí podnikateľ celým svojim majetkom a v prípade manželstva aj majetkom manželky. Pri podnikaní formou s.r.o. ručí konateľ spoločnosti len obmedzene, teda do výšky svojho nesplateného vkladu. Osobný a obchodný majetok majiteľa je tak presne oddelený. 

Zhrnutie: Pri ručení jednoznačne vyhrávajú výhody s.r.o.

Vedenie účtovníctva živnosť a s.r.o. 

Vedenie účtovníctva sa pri živnostníkovi odvíja podľa toho, či si uplatňuje skutočné výdavky alebo paušálne. V prvom prípade môže viesť jednoduché účtovníctvo resp. daňovú evidenciu. Pri paušálnych výdavkoch dokonca nemusí viesť žiadne účtovníctvo. 

Pri s.r.o. je situácia o niečo komplikovanejšia. Na rozdiel od živnosti, je potrebné pri s.r.o.-čke viesť podvojné účtovníctvo. To je administratívne náročnejšie, ale záleží len od podnikateľa, či si ho zabezpečí sám alebo sa spoľahne na služby externej firmy. 

Zhrnutie: V prípade vedenia účtovníctva sa viac prikláňame na stranu živnosti. Poskytuje väčšiu slobodu a lepší výber. 

Dane pri živnosti a s.r.o. 

Dane sa pri živnosti odvíjajú podľa základu dane. 

 • 19 % daň z príjmu – platí ten živnostník, ktorého základ dane pri ročnej daňovej povinnosti nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima (205,07 €), t. j. sumu 36 256,37 €
 • 25 % daň z príjmu – platí ten daňovník, ktorého základ dane pri ročnej daňovej povinnosti presiahne 176,8-násobok sumy životného minima (205,07 €), t. j. sumu 36 256,37 €
 • 20 % daň z príjmu – platí ten živnostník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (dobrovoľne alebo povinne), vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane. 

Živnostník má zároveň možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane – 3 937,35 € na daňovníka (platí pre rok 2019) a tiež daňový bonus na vyživované dieťa 266,04 € (rok 2019). 

Dane pri s.r.o sa vypočítavajú inak.

 • 21 % daň z príjmu – platí firma bez ohľadu na výšku príjmu
 • 20 % daň z príjmu – platí spoločnosť, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty (dobrovoľne alebo povinne), vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane. 
 • 7 % daň z dividend – platí firma v prípade, že vypláca časť zisku ako dividendu spoločníkovi. 

S.r.o. si nemôže uplatniť žiadne nezdaniteľné položky.

Zhrnutie: Pri nižších ziskoch sa oplatí podnikanie formou živnosti, pri vyšších prijmoch s.r.o. 

Odvody pri živnosti a s.r.o.

V prvom roku živnostník platí iba odvody do zdravotnej poisťovne. Do sociálnej poisťovne začína zvyčajne platiť od druhého roku podnikania. Všetko však závisí od výšky príjmu, ale aj momentu, kedy živnosť založil. 

V prípade s.r.o. sa výška odvodov odvíja od počtu zamestnancov. Ak je konateľ firmy zamestnancom vlastnej spoločnosti, platí štandardné dane ako pri bežnom zamestnancovi. Druhá možnosť je, že majiteľ s.r.o. nebude zamestnancom a stane sa samoplatcom do zdravotnej poisťovne. V tom prípade mu povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne odpadá. 

Zhrnutie: V prvom roku podnikania sa vzhľadom na neplatenie odvodov do sociálnej poisťovne viac oplatí živnosť. 

Ukončenie podnikania 

V prípade živnosti je ukončenie podnikania pomerne rýchly a jednoduchý proces. V prípade, že počas podnikania nevznikli žiadne dlhy, trvá len niekoľko dní. V opačnom prípade sa však celá situácia môže skomplikovať (potreba urovnať dlhy).

Pri ukončení podnikania v rámci s.r.o. je potrebné zvoliť jednu z dostupných možností akou je fúzia, konkurz, predaj, likvidácia alebo predaj. Práve posledná možnosť je pomerne výhodná, nakoľko funkčné s.r.o. bez dlhov sa predávajú za stovky eur. Akákoľvek z možností je však časovo náročnejšia než živnosť. 

Zhrnutie: V prípade ukončenia podnikania sa viac oplatí živnosť, pretože celý proces rušenia je časovo menej náročný. 

Slová na záver

Ak si zhrnieme všetky vyššie zmienené pre a proti, tak pre prvý rok podnikania sa hodí živnosť. Dá sa rýchlo založiť a ak by sa veci nevyvíjali tak, ako ste pôvodne plánovali, môžete ju rýchlo jednoducho zrušiť. Naopak, v prípade, že sa vám bude dariť, získate skúsenosti a môžete formu podnikania zmeniť na s.r.o.