Nemusíte byť žiadny počítačový expert, ani vaše zamestnanie sa práci na počítači vôbec nemusí týkať a aj tak si tipneme, že vlastníte jednu veľmi výkonnú “mašinu”. A používate ju na dennej báze. Áno, hovoríme o mobilných telefónoch. Ešte presnejšie o “múdrych telefónoch”, teda tzv. “smartfónoch”. Jedna z tých nepríjemných vecí, čo sa môže s vašim mobilom stať, je jej napadnutie vírusom.

Nie vždy to, samozrejme, musí byť katastrofa. Zvyčajne stačí napríklad na internete vyhľadať informácie o tom ako vyčistiť telefón od vírusov a je to. Niekedy to však môže prerásť až do úplného znefunkčnenia vášho smartfónu. Aké druhy škodlivého softvéru rozoznávame?

Malware, adware a spyware

Hlavným označením pre túto kategóriu programov je malvér, teda “škodlivý softvér” (zložené slovo z anglického malicious – “zlovoľný” a softwer ako softvér). Doslovne by sa tento výraz dal dokonca preložiť ako “zlomyseľný softvér”, čo taktiež celkom pekne vystihuje ich podstatu. Tou je totiž ich úloha poškodiť, zablokovať či sa zmocniť informácií na infikovanom prístroji.

Medzi najrozšírenejšie druhy malvéru patrí počítačový “vírus”, rootkit, bootkit, počítačový červ, či napríklad tzv. “logická bomba”. Medzi tie najznámejšie určite patrí napríklad tzv. “trójsky kôň”. Existujú však aj rôzne špionážne a dokonca aj vydieračské softvéry. Taktiež aj reklamné programy (adware), ktoré majú za úlohu samovoľne spúšťať na vašom počítači konkrétne reklamy.

Ako sa vírus v mobile prejavuje

Ako skutočne vieme, že náš mobil napadol vírus? Vo viacerých prípadoch sa totiž ani aktívny vírus nemusí vôbec nijako navonok prejaviť. 

Na druhej strane existujú aj jasné, neklamné známky napadnutia vášho zariadenia škodlivým softvérom. Medzi časté príznaky môže patriť zmiznutie vašich dát, presmerovávanie na rôzne reklamné stránky pri prezeraní internetu a otváranie inak blokovaných “pop-up” stránok. Taktiež veľmi nepríjemným prejavom je ukradnutie vašich kontaktov a rozposielanie mailov na tieto adresy vo vašom mene.

Ak sa niektorá z vašich aplikácií začne správať podozrivo, je potreba zostať ostražitý a jej výkon sledovať pozornejšie. Ide zväčša o náhle “padanie” inak dobre fungujúcej aplikácie, či celkové zlyhanie možnosti ju vôbec zapnúť. Môže ísť, samozrejme, iba o dočasnú “poruchu”, či skorej nedostatok výpočtovej kapacity na jej spustenie (máte napríklad otvorených veľmi veľa aplikácií a tak na spustenie inej už nezostáva priestor v pracovnej pamäti). No tiež môže ísť o prípad, kedy bola vaša aplikácia napadnutá vírusom.

Odkiaľ zvyčajne prichádza alebo na čo si dať pozor

Kým v začiatkoch šírenia internetových služieb bolo napadnutie vírusom veľmi bežnou záležitosťou, v dnešnej dobe (a hlavne čo sa týka smartfónov) sa to nemusí zdať až tak akútna vec. Ak ešte k tomu prirátame operačné systémy, na ktorých fungujú moderné telefóny a kde má používateľ obmedzenejší prístup k zásahom do jeho jadra (najmä iOS, ktorý je oproti Androidu uzavreným systémom), čím sa znižuje aj pravdepodobnosť infekcie vírusom. Inými slovami – dochádza k menšiemu používaniu neoficiálnych aplikácií.

Určite nechceme tvrdiť, že každá neoficiálna aplikácia je automaticky infikovaná vírusom. Ale z bezpečnostného hľadiska určite predstavuje hrozbu. Je to logické, nakoľko napríklad aplikácie z obchodu Play prechádzajú testovaním samotnými správcami systému, aby zabezpečili čo najpozitívnejšiu užívateľskú skúsenosť. Aj tu sa stáva, že sa do oficiálneho obchodu “prepašuje” škodlivý softvér. No vzhľadom na obrovské množstvo programov a aplikácií, ktoré je nutné skontrolovať, ide skutočne o zanedbateľný počet.

Ako odstrániť vírus z mobilu

Ako teda odstrániť vírus z mobilu? Ako vyčistiť Android od vírusov? Tou najlepšou cestou je, samozrejme, prevencia. Ideálne je sa týmto škodlivým softvérom vyhýbať, ako potom hľadať iné riešenia. Hoci môžu byť účinné, k určitej strate dát a informácií, či poškodenia zariadenia dôjde pravdepodobne tak či tak. Akú prevenciu máme na mysli?

Tu odporúčame dodržiavať dve nasledujúce praktiky. Za prvé, mať na svojom zariadení antivírový program. Či už si nainštalujete antivírus do počítača alebo antivírus do mobilu, ide o veľkého pomocníka, ktorý mnohé – aj vami nepozorované – problémy odstráni efektívne sám. Takýto program robí mimo kontroly inštalovaných programov a aplikácií aj veľmi dôležitý monitoring celkovej stability systému. Najviac sa zíde pri sťahovaní programov a “surfovaní” po internete všeobecne.

Druhou praktikou, ktorá vám zabezpečí bezpečie vášho prístroja, je sťahovanie len oficiálnych programov a aplikácií. Máme tým na mysli najmä sťahovanie aplikácií, ktoré sa nachádzajú v oficiálnom obchode aplikácií. Ako sme už spomenuli, ponuku napríklad v Google Play tvoria samotní vývojári, ktorí každú aplikáciu prezrú a zhodnotia jej bezpečnosť sami. Ešte predtým, než si ju budete môcť stiahnuť vy.

Mimo prevencie, ktorá je dôležitá, existuje ešte niekoľko rýchlych trikov, ktoré môžu zabrať na väčšinu problémov so škodlivým softvérom. Jedným z nich je ten, že po odinštalovaní aplikácie si ešte vyhľadáte zložky tohto programu, ktoré budú pravdepodobne niekde inde (napr. iný adresár), aby tak mohli splniť svoj “záľudný” účel. V neposlednom rade – čo sa týka najmä mobilov a teda smartfónov všeobecne – môže pomôcť tzv. tvrdý reštart systému daného prístroja. Avšak nezabúdajte, že najdôležitejšia je prevencia.