Autor

Karolína Šimončičová

Prehľadávanie

Kto by to nepoznal? V hlave niekoľko jasných plánov ako pohnúť so svojím životom, všetko je pripravené – už sa len stačí pustiť do práce. No akosi sa nám nechce. Nevieme sa donútiť a tak neurobíme nič užitočné. Pozrime sa na to, čo to prokrastinácia je a ako s ňou bojovať… So slovom prokrastinácia sa už určite v dnešnej dobe stretol každý. A každý z nás už určite aj nadobudol priamu skúsenosť s týmto javom.…

Každý človek je individuálna osobnosť, s iným súborom vlastností. Bolo by naivné myslieť si, že niekto má len svoje silné stránky a nemá žiadne slabosti. Tak, ako sme každý dostali do vienka výbavu v podobe silných stránok, dostali sme aj tie slabšie. Dobrou správou je, že s oboma sa dá pracovať, podporovať ich alebo sa snažiť o ich potlačenie.