silne a slabe stranky
Každý človek je individuálna osobnosť, s iným súborom vlastností. Bolo by naivné myslieť si, že niekto má len svoje silné stránky a nemá žiadne slabosti. Tak, ako sme každý dostali do vienka výbavu v podobe silných stránok, dostali sme aj tie slabšie. Dobrou správou je, že s oboma sa dá pracovať, podporovať ich alebo sa snažiť o ich potlačenie.
investovanie
Uvažujete nad jednorázovou alebo dlhodobou investíciou voľných finančných prostriedkov? Investovanie predstavuje výbornú možnosť, ako rozvíjať svoje financie, no netreba zabúdať na fakt, že so sebou nesie aj značné riziká. Viete, ako investovať peniaze tak, aby ste maximálne eliminovali možné riziká?
e-mail marketing
Každá spoločnosť berie existenciu webstránky automaticky, ale e-mail marketing takto vnímaný nie je. Je to škoda, pretože táto marketingová technika sa umiestňuje na popredných miestach efektivity prieskumov medzi marketérmi. Keďže je to on-line aktivita, platia pre ňu podobné princípy, ako pri webstránkach.
kupele dudince na slovensku
Klenotom medzi slovenskými kúpeľnými mestami sú kúpele v Dudinciach. Hovorí sa o nich, že sú najmladšími a zároveň najstaršími na Slovensku. Miestnu vodu poznali údajne už starí Rimania. Kúpeľný rozmach v Dudinciach však nastal až po druhej svetovej vojne. A doteraz neustal, ba naopak.
motivacia v praci
Mýty v manažmente, ktoré sa týkajú motivácie pracovníkov, sú jedni z najrozšírenejších skreslených presvedčení, ktoré medzi manažérmi kolujú. Podobne je to aj s mýtom o motivácii peniazmi, ktoré v sebe zahŕňa dve protikladné presvedčenia.